Фильм «Волынь», Войцех Смажовский

8 января, 2020

ru:
По рекомендации друга посмотрел вчера почти трехчасовую, умеренную, польскую, версию событий Волынской резни.

Ну, скажу так, мне сложно судить. Я не эксперт, не историк, не поляк и не украинец. Поэтому не могу сказать, кто в этой истории «в белом пальто», скорее всего, как всегда, обе стороны. Испытывающие неприязнь друг к другу (поляки и украинцы), по уши, так сказать, в говне. А история там непростая. Начать этот великий спор поляков с украинцами можно было бы хотя бы с того, что Волынь с середины X века входила в состав Киевской Руси, а населяли ее племена восточных славян.

Если говорить только о фильме. Он однозначно про-польский. После просмотра напомнил мне фильм Катынь, Анджея Вайды. Рекомендовал бы к просмотру? Да рекомендовал бы. Интересное кино.

pl:
Z polecenia znajomego wczoraj oglądalem prawie trzygodzinną, umiarkowaną, polską wersję wydarzeń z masakry wołyńskiej.

Cóż, powiem tak, trudno mi to ocenić. Nie jestem specjalistą, nie jestem historykiem, nie jestem Polakiem, nie jestem Ukraińcem. Dlatego nie mogę powiedzieć, kto jest „w białym fartuchu” w tej historii, najprawdopodobniej, jak zawsze, po obu stronach. Czuć wrogość do siebie (Polaków i Ukraińców), po uszy, że tak powiem, w gównie. A historia nie jest łatwa. Ten wielki spór między Polakami a Ukraińcami mógł zacząć się przynajmniej od tego, że Wołyń od połowy X wieku był częścią Rusi Kijowskiej i zamieszkiwały go plemiona wschodnich Słowian.

Jeśli mówimy tylko o filmie. Jest jednoznacznie propolski. Po oglądaniu przypomniał mi się film „Katyń” Andrzeja Wajdy. Poleciłbyś oglądać? Tak, polecam. Ciekawy film.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *